کد خبر :   878566  | تاریخ خبر : ۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۵

خشونت زنان نسبت به یکدیگر


سرویس اجتماعی ناس نیوز به نقل از خبرگزاری برنا: یکی از بحران‌های امروز جوامع بشری گسترش خشونت به صورت گسترده است. در این میان زنان همواره به عنوان بخشی از جامعه همواره به دنبال گرفتن حق خود بوده و هستند و همین موضوع سبب شده تا استحکاک بسیاری را با هر عواملی که برایشان جنبه آسیب دارد، داشته باشند. زنان گونه‌های مختلفی از خشونت را در جامعه و حتی در خانه‌های خود تجربه می‌کنند اما گونه‌ای از خشونت با عنوان زنان علیه زنان یکی از جدیدترین پیامدهای نسل امروز ماست.
زنانی که برای رسیدن به اهداف خود سعی در رد شدن از تمامی موانع جامعه امروزمان را دارند حتی در بسیاری از موارد با یکدیگر در ستیزند تا از قافله عقب نمانند. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که دو زن به شکل بسیار خشن با یکدیگر در مترو ، پارک یا خیابان درگیر شده اند آن هم شاید برای یک سوءتفاهم ساده. به راستی دلیل این همه آشفتگی زنان امروز جامعه ما در چیست؟ آیا با جامعه‌ای با زنان افسرده طرف هستیم؟ یا فقر تا جان زنان ما ریشه دوانده است؟
ایـن مسـئله در سراسـر جهـان سلامت روحـی و جسـمی زنـان را بـه مخاطـره انداخته و سـبب نقض گسـترده حقـوق این بخـش از جامعـه بشـری شده اسـت. بسـیاری از پژوهش‌هـا نشـان می‌دهـد کـه خشـونت زنان علیـه زنـان در خانـواده و اجتمـاع، سـبب تشـویش، حـس حقـارت و در نهایـت خودکشـی میگـردد. بسـیاری از روانشناسـان در بررسـی ایـن پدیـده، نـوع تقسـیم و توجـه به حس برتری در مقایسه با هم جنس خود و همین طور نوع جامعه پذیری را از مهمترین علت‌ها ذکر کرده‌انـد.
این موضوع در حالی است که با رشد فزاینده خشـونت، جرائم زنان نسبت به یکدیگر افزایش یافته و بیش از نیمی از بندهای زندان‌ها و مراکز اعصاب و روان را این قشر از جامعه تشکیل داده اند.
در راستای بررسی علت پیدایش خشونت در زنان می توانیم به واضح‌ترین آسیب‌ها از جمله خشـونت خانگـی، خشـونت جنسـی، خشـونت جسـمی، خشـونت در محل کار و غیره اشاره کنیم که هر کدام به نوعی در ایجاد خشونت زنان در مواجه با یکدیگر تاثیرگذار هستند.
زنانی صبورتر از حد انتظار
امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه، درباره خشونت زنان نسبت به یکدیگر گفت: خشم زنان در جامعه امروز موجه‌تر از خشم مردان بوده چراکه این زنان هستند که زندگی را به شکلی ملموس لمس کرده و به عنوان مدیر امور خانه و هم رایی در کارهای بیرون وظایف خطیری را گردن می‌گیرد.
او ادامه داد: بسیاری از خشونت‌هایی که زنان در رابطه با یکدیگر دریافت می‌کنند حاصل همان خشونت‌هایی است که در خانه و اجتماع به شکلی تدریجی دریافت کرده‌اند.
او خشونت زنان نسبت یه یکدیگر را طی سالیان گذشته رو به رشد دانست و ادامه داد: شاید زمانی زنان می‌توانستند هم جنس خود را هم فکر و همدم بدانند اما امروز هر کدام از آن ها به قدری آسیب دیده‌اند که حتی به هم جنس خود نیز اعتمادی نداشته و با از بین رفتن این اعتماد دچار افسردگی مزمن شدند.
زنان کارمند افسرده تر از زنان خانه‌دار
این استاد جامعه شناسی  گفت: بررسی ها نشان می‌دهند که زنان کارمند افسرده‌تر از زنان خانه‌دار هستند و فشار روانی روی این قشر از جامعه حدود 72 ساعت در طول هفته است. زنان کارمند ما علاوه بر وظایفی که در خانه دارند ناچار به انجام کار بیرونند و مانند مردان از آسیب‌هایی که اجتماع به آن‌ها شلیک می‌کنند در امان نیستند بعلاوه عدم خواب کافی و نداشتن زمان برای تفریح و وقت‌گذرانی موجب تشدید بیش از پیش افسردگی در آنان است.
این جامعه شناس در پایان عنوان کرد: افسردگی از کره مریخ نمی‌آید. زنان همواره در حال مقایسه خود با هم جنسان‌شان در جنگ زیبایی و کمال هستند. این موضوع زمانی مخرب می‌شود که نزدیک‌ترین افراد زندگی‌شان، آن‌ها را ستایش نکرده و حتی در مواردی با زن‌های به ظاهر بهتری مورد مقایسه قرار می‌گیرند. همین عامل به خودی خود می‌تواند موجب خشم زنان نسبت به یکدیگر باشد.